Vertaling door R. van Duurling: Eur Respir Rev 2004; 13: 88

Raising expectations in COPD treatment

 

Leven met COPD: een patiŽnt perspectief

 

Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) komt voor in 4-10% van de totale wereldbevolking en is een oorzaak van hoge morbiditeit, mortaliteit en kosten voor de gemeenschap. Er is veel geschreven over de ziekte COPD, weinig is bekend over hoe patiŽnten de ziekte ervaren. Schuldgevoel en stigma zijn belangrijke aspecten in de ziekte, als resultaat op het idee dat de ziekte zelf aangedaan wordt. Ernstige vermoeidheid, financiŽle impact, relationele problemen, depressies en gevoelens van hopeloosheid leveren allemaal een contributie voor de negatieve emotionele status van de patiŽnt. Zorgverleners dienen zich bewust te zijn van deze gevoelens en moeten ervoor waken dat deze gevoelens niet verergeren door te stellen dat er weinig gedaan kan worden om te helpen.

Een van de dingen waarvoor patiŽnten het bangste zijn bij COPD is de onverwachte natuur van exacerbaties. Exacerbaties zijn beangstigend op zichzelf, maar dragen ook bij aan de achteruitgang van de ziekte. Een van de belangrijkste behandeldoelen is dan ook preventie van exacerbaties. InhalatiecorticosteroÔden (ICS)gecombineerd met langwerkende Ŗ≠2-mimetica (LABA) hebben aangetoond een positieve bijdrage te leveren in het aantal exacerbaties, symptomen, longfunctie en kwaliteit van leven. Daarnaast hebben een aantal niet-medicamenteuze acties enig succes. De meest belangrijkste interventie van de zorgverlener is de patiŽnt ondersteunen in het stoppen met roken. Alle patiŽnten voor wie het toepasselijk is zouden pulmonale revalidatie en/of zuurstof therapie moeten ondergaan. Zelfmanagement met een aangepast actieplan kan ook voordeling zijn als ook lotgenotencontact en cognitieve gedragstherapie.

Het hopeloze dat met COPD geassocieerd wordt is niet langer van deze tijd. Er zijn effectieve interventies, en veel kan gedaan worden aan de gezondheid en emotionele status van de patiŽnt. Het is daarbij belangrijk dat zowel patiŽnten als zorgverlener de ziekte met een positieve attitude benaderen.

 

 

Wat is een exacerbatie COPD?

 

PatiŽnten met COPD ervaren acute exacerbaties die toenemen in frequentie met de ernst van de ziekte. Eťn definitie voor exacerbatie is er niet. Exacerbaties kunnen namelijk op verschillende manieren gedefinieerd worden, afhankelijk van de behoefte van de onderzoeker, arts, patiŽnt, zorgverlener of verzekeraar. Momenteel worden actie gebaseerde definities (gebaseerd op de noodzaak voor behandeling met corticosteroÔden, antibiotica, of beiden, en/of ziekenhuisopname als gevolg van respiratoire symptomen), gehanteerd omdat deze het best passen bij vergelijkend medicinaal onderzoek naar reductie of preventie van exacerbaties.

 

COPDexacerbaties versnellen de achteruitgang in longfunctie, verhogen het risico op hospitalisatie en dood, veroorzaken eenaanhoudende aantastingen van de gezondheidsstatus, en genereren aanzienlijke socio-economische kosten. Combinatietherapie met ICS en LABA reduceren de frequentie van exacerbaties, en dragen bijin verbetering in longfunctie, symptomen en gezondheidsstatus en verlagen mogelijk het risico op mortaliteit.

Samenvattend, een grotere bewustwording van de pathogenese van exacerbaties en hun impact is noodzakelijk om aan te zetten tot een optimale behandeling. Interventies die effectief preventief werken of werkzaam zijn bij exacerbaties, zoals medicamenteuze combinatietherapie, hebben de potentie tot significante reducties in impact van COPD voor patiŽnt en gemeenschap.

 

Reduceren van de impact van COPD exacerbaties

 

Exacerbaties hebben een significante impact op het ziekte verloop en gezondheidsstatus van patiŽnten met COPD. Een toename van de exacerbatie frequentie resulteert in een versnelde achteruitgang van de longfunctie en kan bijdrage aan een toenemende morbiditeit en mortaliteit. ICS en LABA gecombineerd, kunnen een positief effect hebben voor COPD patiŽnten (GOLD III-IV). Twee studies[1] met een looptijd van 1 jaar hebben de werkzaamheid en veiligheid van deze medicatie onderzocht. Het combinatiepreparaat bleek de tijd tot de eerste exacerbatie te vergroten (254 dagen versus 178 bij ICS en 154 bij LABA alleen), en een verbetering van de kwaliteit van leven teweeg te brengen. Ditin vergelijking tot de beide losse componenten en placebo. De combinatie leidt tot een reductie van24% in het aantal exacerbaties in tegenstelling 14% bij ICS en 2% bij LABA alleen.

Verder bleek het combinatiepreparaat goed verdraagbaar en leiden het tot een reductie in het aantal exacerbaties en gebruik van noodmedicatie en droeg bij aan een verbetering van longfunctie en symptomen (inclusief ís nachts wakker worden).

 

 

Toekomstverwachtingen in COPD: metingen van succes

 

Onderzoek naar het ontstekingsproces bij COPD heeft tot enkele ontdekkingen geleidt voor toekomstige ziekte modificerende therapeutische interventies, inclusief cytokine en chemokine remmers. Verhoogde niveaus van cytokines, interleukine (IL)6 en tumor necrose factor (TNF)-α zijn gemeten in het sputum van COPD patiŽnten. Sommige van deze moleculen kunnen het doel voor therapie vormen. Echter, deze therapie zal niet binnen korte tijd voor handen zijn. In de tussen tijd kunnen patiŽnten baat hebben bij multi-modulaire individuele programmaís, inclusief bestaande therapieŽn en niet medicamenteuze interventies. Combinatietherapie met langwerkende Ŗ2 mimetica en inhalatiesteroÔden heeft voor een deel van de patiŽnten zijn positieve werken aangetoond.

Verbeteringen in educatie voor zowel patiŽnten als zorgverleners als mede toegang tot en gebruik van bestaande interventies, kunnen het zelfmanagement van COPD verbeteren en patiŽnten de kans gevenhun symptomen te managen, thuis te blijven en hun onafhankelijkheid te bewaren.

Met de huidige therapieŽn is het mogelijk het leven van patiŽnten te verbeteren en zo aan de voor hun belangrijk dagelijkse behoeften tegemoet te komen. Gebruikmakend van op de patiŽnt gerichte maatregelen voor succes in de huidige klinische studies, wordt de weg aangelegd voor verbetering in de uitvoering van toekomstige therapieŽn welke gebaseerd zullen zijn op de individuele behoeften van de patiŽnt.

 [1] Calverley et al.: Maintenance therapy with budesonide and formoterol in copd. ERJ 2003; 22: 912-919

Szafranski et al.: Efficacy and safety of budesonide/formoterol in the management of copd. ERJ 2003; 21:74-81